Hargai Pengorbanan Petugas Barisan Hadapan

 http://ddms.usim.edu.my/jspui/bitstream/123456789/19616/1/HARIAN%20METRO%2022%20APRIL%202020%20MS%2015%20HARGAI%20PENGORBANAN%20PETUGAS%20BARISAN%20HADAPAN.jpg