Kiamat: Peristiwa Besar Perlu Difahami Manusia

 http://ddms.usim.edu.my/bitstream/123456789/19752/1/HARIAN%20METRO%202020%20MS%2015%20KIAMAT_.jpg